Схема оцінки конкурентоспроможності продукції

схема оцінки конкурентоспроможності продукції
Невідповідність продукції необхідному рівню регламентованих показників не тільки згубно позначається на конкурентоспроможності товару, але і робить неможливим його реалізацію. Чим він більший, тим повніше задовольняються потреби споживачів. Адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів інтеграції країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Принцип цільової стратегії управління. В управлінні конкурентоспроможністю продукції проблема мети є центральною, оскільки саме на підставі поставлених цілей і завдань управління визначаються стратегія і тактика, і регулюються всі дії в процесі управління системою.


Технічні параметри є характеристикою технічних і фізичних властивостей товару, що визначають особливості галузі й способи його використання, а також функції, які виконує товар у процесі його застосування. Базою оцінювання конкурентоспроможності є дослідження потреб покупця, вимог ринку.При здійсненні покупки споживач здійснює процес вибору необхідного йому виробу серед цілого ряду аналогічних, пропонованих на ринку, і здобуває той з них, що найбільше задовольняє його потребу. Результати дослідження. Як зазначає теорія та практика господарювання, виробництво конкурентоспроможної продукції – головна вимога ринкової економіки. При порівнянні використовуються диференціальний і комплексний методи оцінки.Диференціальний метод оцінки конкурентоспроможності заснований на використанні одиничних параметрів аналізованої продукції і бази порівняння та їх зіставленні.

Порівняння проводиться за групами технічних і економічних параметрів. Поняття аналізується в працях таких зарубіжних дослідників: М. Портера, Ф. Котлера, Р. Фатхтудінова та інших. Оцінка конкурентоспроможності продукції ґрунтується на дослідженні потреб покупця та вимог ринку. Він заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або зіставленні питомих корисних ефектів продукції, що аналізується. Отже, проаналізувавши конкурентоспроможність ПАТ «ЗТР», можна зробити висновок про те, що підприємство не має конкурентів на внутрішньому ринку. На зовнішніх ринках підприємство займає лідируючі позиції. Сьогодні ПАТ «ЗТР» впевнено лідирує не лише на внутрішньому ринку, а й на ринку СНД: понад 80% усіх трансформаторів країн Співдружності виготовлено на «ЗТР». Всі 13 атомних станцій та 75% теплових та гідроелектростанцій СНД використовують трансформатори тільки запорізького виробництва.

Похожие записи: